NAS® je informacijski sistem za vodenje interne logistike, ki združuje funkcionalnosti WMS, WCS,  MES in MFC sistemov. Omogoča vodenje in optimizacijo internih materialnih procesov in zagotavlja popoln nadzor nad stanjem zalog in popolno sledljivost materialnega pretoka.

V zadnjih dveh letih pri svojih presojah nisem naletel na tako pregleden sistem zagotavljanja sledljivosti, kot je realiziran v podjetju Mercator Emba d.d.. –g. Richard Midgly, Interni presojevalec proizvodnih procesov mednarodne trgovske verige Tesco Inc.

Integracija sistema za nadzor interne logistike (NAS®) s poslovnim sistemom SAP je pomembno povečala naše zmogljivosti pri pripravi odprem, saj sedaj vsi podatki o odpremah, vključno s sestavo in oznakami posameznih izhodnih palet prihajajo na SAP avtomatsko in so takoj na voljo vsem našim partnerjem. –g. Matej Ribič, Vodja skladišča gotovih izdelkov Henkel Slovenija d.o.o.

NAS® preko sistema serij in črtnih kod omogoča celovito sledenje pretoka vhodnih materialov in izdelkov in odpravlja možnost napak. Vse informacije za izvedbo sledljivosti, ki jih zahteva HACCP sistem proizvodnje varnih živil so hitro dosegljive in na razpolago v vsakem trenutku, sam sistem pa je prijazen uporabnikom in zelo prilagodljiv. –ga. Iva L. Kukman, vodja razvoja in kakovosti v podjetju Mercator-Emba d.d.

Odzivnost vzdrževalcev NAS® sistema je nadstandardna. Naši uporabniki imajo v vsakem trenutku na voljo ustrezno podporo in kvalificiranega sogovornika. –g. Tomo Šarf, Helios d.d.

Z vključitvijo MES funkcionalnosti v obstoječi WMS, realiziran s sistemom NAS®, smo povečali zanesljivost oskrbe proizvodnje z embalažo in omogočili da, pri nespremenjenem številu izvajalcev, pravočasno oskrbujemo proizvodnjo, ki se je v zadnjem desetletju povečala za 400% –g. Primož Domjan, vodja projekta avtomatizacija skladiščne logistike, Henkel Slovenija d.o.o.

NAS® prihrani mnogo ur našega dela in hkrati pomembno povečuje točnost naših podatkov v vseh fazah proizvodnega procesa, kar se manifestira v povečanju fleksibilnosti celotnega proizvodnega procesa in v padcu reklamacij. Obenem je uvedba NAS®–a povečala motiviranost naših sodelavcev v proizvodnji. –ga. Zlata Smuk, vodja proizvodnje v podjetju Mercator Emba d.d.

goin up