Vratarnica

Je strojna in programska oprema namenjena vratarju. Uravnava in usmerja vhode kamionov in beleži odhode kamionov. Ob prihodu kamiona vratar navadno pobere podatke o kamionu in vozniku, ter ugotovi, na podlagi katerih naročil je kamion prišel v podjetje.

Kamion lahko pred vhodom zadrži, dokler mesto nalaganja ali razlaganja ni prazno. Na vratarnico so lahko priklopljeni še različni semaforji in prikazovalniki, preko katerih sistem voznike obvešča o predvidenem času vhoda in dodeljeni rampi. Na vratarnico je lahko priklopljena tudi tehtnica, ki vozilo avtomatsko stehta ob vhodu in ponovno ob izhodu, ter opozarja na morebitna prevelika odstopanja med dejansko in predvideno težo vozila.

Funkcije

  • Napoved prihodov kamionov
  • Prihod kamionov
  • Nadzor nad zasedenostjo razkladalnih ramp
goin up