Odpremna postaja

Odpremna postaja je delovna postaja, namenjena delu na odpremi. Omogoča vpogled v načrtovane odpreme in kontrolo nad pripravo in izvajanjem odpreme ter tiskanjem logističnih etiket in odpremne dokumentacije.

Funkcije

  • Načrtovanje odpreme
  • Odprema po dokumentu
  • Odprema brez predhodnega dokumenta
  • Označevanje palet
  • Tiskanje odpremne dokumentacije
goin up