Ocenjevanje stroškov

Ocenjevanje stroškov

Na podlagi časov, potrebnih za izvedbo posamezne aktivnosti, in celotnih stroškov, povezanih z obratovanjem skladišča, lahko sistem oceni stroške izvajanja posamezne aktivnosti in iz njih izpelje stroške izvedbe posameznih dokumentov. Ker so ti navadno vezani na kliente in notranje organizacijske enote podjetja, je te stroške v nadaljevanju mogoče razdeliti tudi med njimi. Na ta način pridobite večji vpogled v izvor stroškov.

goin up