Svetovanje

Naše dolgoletne izkušnje nam omogočajo izvajanje svetovalnih postopkov pri graditvi internih logističnih sistemov v različnih fazah načrtovanja.

Na osnovi podatkov iz letnega prometa in logističnih podatkov iz obstoječih šifrantov lahko pripravimo analizo pretokov.

Na osnovi podatkov obstoječega stanja pa analizo tehnoloških postopkov.

Za načrtovane nove rešitve pripravljamo simulacije pretokov materiala, ki omogočajo odkrivanje ozkih grl pred pričetkom dejanske izgradnje.

Svetovanje zajema:

  • Analizo pretokov
  • Analizo tehnoloških postopkov
  • Simulacije pretokov materiala za odkrivanje ozkih grl
goin up