Načrtovanje

Na osnovi podatkov o letnem prometu, logističnih podatkov o karakteristikah izdelkov in pakiranj, naročnikovih idej o možnih rešitvah in našega poznavanja problematike interne logistike izdelamo sledeče:

  • Projektno nalogo
  • Idejne zasnove
  • Tehnološke načrte

za vhodna, medfazna in izhodna skladišča ter transportne povezave med njimi.

goin up