NAS – software for intralogistic

NAS® is an information system for internal logistics management. It combines the functionalities of WMS, WCS, MES and MFC systems. . It enables internal material flow management and optimization and provides complete control over inventory levels and full traceability of material flow.

NAS – warehouse control system

Warehouse control systems (WCS) are responsible for ensuring efficient product flows with various material handling devices in subsystems such as conveyors, PTL, carousel, sorters, AS / RS systems and AGVs.

NAS – material flow monitoring

With the help of NAS® NAS® system you can accurately track any material movement. System leads the start time, end time, terminal and operator who initiated the operation, for each phase of the operation. These data enable a detailed analysis of material flows and reconstruction of the system state at any given historical moment.

Imate vprašanje

Pokličite nas na: +386 (1) 5304 553

Pišite nam na: info@aps.si

Pošlji sporočilo

NAS – material flow control

The first step in the material flow management is material reservation. NAS® contains highly sophisticated and adjustable algorithms for material reservation, which can be set at the level of the document type, client type, material groups and materials.

Program za nadzor interne logistike

NAS® je informacijski sistem za vodenje interne logistike. Združuje funkcionalnosti WMS, WCS, MES in MFC sistemov. Omogoča vodenje in optimizacijo internih materialnih procesov in zagotavlja popoln nadzor nad stanjem zalog in popolno sledljivost materialnega pretoka

Skladiščno nadzorni sistem

Skladiščno nadzorni sistemi (WCS) je odgovoren za zagotavljanje učinkovitega pretoka izdelkov med različno opremo za manipulacijo materiala in podsistemi, kot so transporterji, PTL, carousel, sortirniki, AS / RS sistemi in AGV-ji.

Spremljanje materialnega pretoka

S pomočjo NAS® sistema lahko spremljate materialni pretok poljubno natančno. Sistem za vsako fazo operacije vodi čas pričetka, čas zaključka, kodo operaterja in terminal, ki je operacijo sprožil. Ti podatki omogočajo detajlne analize pretoka materiala in rekonstrukcijo stanja v poljubnem zgodovinskem trenutku.

Imate vprašanje

Pokličite nas na: +386 (1) 5304 553

Pišite nam na: info@aps.si

Pošlji sporočilo