NAS® je informacijski sistem za vodenje interne logistike. Združuje funkcionalnosti WMS, WCS,MES in MFC sistemov. Omogoča vodenje in optimizacijo internih materialnih procesov in zagotavlja popoln nadzor nad stanjem zalog in popolno sledljivost materialnega pretoka:

kot orodje za izdelavo specifičnih ILS sistemov s programskimi motorji za:

  • delo z lokacijami,
  • delo z dokumenti,
  • delo z operacijami,
  • z detajlnim vodenjem lokacij sistema,
  • različni tipi lokacij in načini dela z njimi,
  • 3D vizualizacijo sistema

z detajlnim vodenjem razporeditve materiala po lokacijah sistema:

  • s poljubnimi atributi materiala (šarža, lastnik, datum proizvodnje, rok uporabe, status, prodajno območje, itd.),
  • s poljubnimi hierarhijami pakiranj in enot

Omogoča integracijo v vaš poslovni sistem in morebitne druge sisteme, ter integracijo s sistemi vaših kupcev in dobaviteljev.