Z integracijo NAS®-a s poslovnim sistemom se izognete nepotrebnemu dvojnemu vnašanju podatkov in preprečite možnost napak. Normalno se iz poslovnega sistema prenašajo šifranti materialov, enot, kupcev, dostavnih naslov ipd. Ker poslovni sistem navadno ne vodi vseh potrebnih podatkov je vzdrževanje šifrantov mogoče tudi na strani NAS®-a.

Najpomembnejši pa je prenos dokumentov. Ti normalno nastanejo na strani poslovnega sistema, se prenesejo v NAS®, ki poskrbi za njihovo realizacijo in podatke o realizaciji vrne nazaj na poslovni sistem. Tipični vrste obdelav, ki jih dokumenti zahtevajo so:

  • prevzem,
  • proizvodnja,
  • delo z operacijami
  • premik
  • prekvalifikacija,
  • odprema.

Realizacija dokumentov se v poslovni sistem lahko pošilja ob zaključku dokumenta ali pa sproti ob vsaki spremembi realizacije. Ker nekateri poslovni sistemi ne znajo združevati enakih dogodkov istega dne, je moč delno realizacijo pošiljati tudi na določen časovni interval; npr. vsakih 8 ur.

V svoji bogati zgodovini smo se povezali s poslovnimi sistemi, kot so SAP, BAAN, Navision, KOPA, MC, ipd. Pri povezavi lahko uporabimo najrazličnejše metode komunikacije kot so WEB servisi, izmenjevalne tabel, izmenjevalne datoteke, RFC, TCP/IP, ipd.