NAS® lahko za začetek avtomatsko razvrsti posamezne proizvodne po proizvodnih celicah in jim določi termine na ASAP (As Soon As Possible) ali JIT (Just In Time) način. Rezultate je pregled zasedenosti vseh proizvodnih celic in ostalih potrebnih virov ter napoved gibanja zaloge materiala (porabe in proizvodnje ob upoštevanju trenutne zaloge, napovedanih nabav in izdaj).

Operater lahko avtomatsko generiran plan spreminja. S spremembo sistem preračuna termine izdelav od proizvodnje odvisnih materialov, zasedenost virov in novo napoved gibanja materiala.

NAS® omogoča napredno planiranje z upoštevanjem:

  • kosovnice,
  • virov, potrebnih za proizvodnjo posameznega (pol)proizvoda (proizvodnih celic, orodji in zaposlenih),
  • časov, potrebnih za pripravo proizvodnje celice, ki so lahko odvisni od materiala, ki se je predhodno proizvajal na proizvodni celic,
  • časov in velikosti proizvodnih šarž,
  • urnika dela,
  • zaloge za proizvodnjo potrebnega materiala.

Sistem dovoljuje generiranje poljubnega števila planov, pri čemer ima lahko vsak plan svoj urnik in svoj način izvedbe posamezne proizvodnje.