NAS® omogoča izračun časa, potrebnega za izvedbo posameznega dokumenta. Čas izračuna tako, da v prvi fazi določi potrebne aktivnosti za izvedbo dokumenta, nato pa tem aktivnostim pripiše čase. Končen rezultat je čas zasedenosti posameznega tipa vira.

Sistem vodi povprečne čase, potrebne za izvedbo posamezne aktivnosti, ki so lahko odvisni od materiala in transportne poti, ki jo je za izvedbo aktivnosti potrebno opraviti. Ker sistem ob dejanskem izvajanju operacij čase aktivnosti meri, jih lahko po dovolj velikem vzorcu, z dovolj veliko natančnostjo izračuna sam. Hkrati meri odklone, ki lahko pokažejo potrebo po dodatni delitvi aktivnosti