Ker NAS® vodi detajlno sliko sistema, je nad njo mogoče uporabljati različne metode optimizacije najrazličnejših problemov. Tako z lastno ali tujo programsko opremo integrirano v NAS sistem rešujemo probleme optimizacije:

  • razrezov paličastega materiala,
  • razrezov ploščatega materiala,
  • nalaganja palete,
  • nalaganja kamiona,
  • hoda skozi skladišče,
  • voznega parka,
  • itd…

Rezultate optimizacij sistem upošteva pri odločanju in vodenju.