S pomočjo NAS® sistema lahko spremljate materialni pretok poljubno natančno. Sistem za vsako fazo operacije vodi čas pričetka, čas zaključka, kodo operaterja in terminal, ki je operacijo sprožil. Ti podatki omogočajo detajlne analize pretoka materiala in rekonstrukcijo stanja v poljubnem zgodovinskem trenutku.

Na podlagi spremljanja materialnega pretoka vam izdelamo za vas prilagojene „dashboarde“, ki prikazujejo učinkovitost izvajanja procesov.

Spremljanje hitrosti komisioniranja za odpremo v podjetju Alples d.d.

Spremljanje stanja proizvodnje po posameznih proizvodnih celicah v podjetju Mercator-Emba d.d.