Prva faza v vodenju materialnega pretoka je rezervacija materiala. NAS® vsebuje sofisticiran visoko nastavljiv algoritem za rezervacijo materiala, ki ga je mogoče nastaviti na nivoju vrste dokumenta, klienta, tipa materiala, blagovne skupine in materiala.

Nastavljati je mogoče vrste izskladiščnega algoritma (FIFO, LIFO, FEFO,…), ki jih lahko uporabnik s pomočjo delov select stavkov relacijske baze definira sam.

Poleg vrste izskladiščnega algoritma je mogoče nastaviti izskladiščne cone in njihove prioritete ter prioritete izskladiščenja celih TSE, celih pakiranj in ostankov.

Vodenje komisioniranje s pomočjo komisionirnega vozička

Dopolnjevanje proizvodnje na visokoregalnem viličarju v podjetju Mercator-Emba d.d.

V fazi vodenja izvajanja operacij sistem upošteva nujnost posamezne operacije, nujnost dokumenta, za katerega je bila operacija generirana, in vrsto klienta, ki mu dokument pripada.

Ob detajlnem poznavanju okolja, tehnologije dela in napovedanih aktivnosti lahko sistem operaterjem optimalno dodeljuje operacije in skrbi za njihovo nemoteno izvajanje.