NAS® arhivira vsako spremembo v stanju vsake operacije. Na ta način sledi materialu od prevzema, preko proizvodnje do odpreme. Na podlagi arhivskih podatkov lahko sistem prikaže detajlno stanja sistema v kateremkoli trenutku.

Najuporabnejša standardna poročila, vezana na zagotavljanje sledljivosti, so:

  • kartica materiala,
  • kartica TSE,
  • kartica šarže,
  • potek proizvodnje, ki v drevesnem pregledu razvije vse polproizvode do vhodni surovin in embalaže, ki so bili porabljeni za dano šaržo,
  • stanje zaloge na dani trenutek,
  • slika sistema na dani trenutek.