Z uporabo NAS® rešitev v vsakem trenutku veste, kje je kaj. Omogoča dinamičen pogled na sliko skladišča po vseh atributih slike skladišča. Ker NAS® za vsako lokacijo vodi natančno pozicijo lokacije v prostoru, lahko podatke, vezane na lokacijo, prikazuje v 3D prostoru.

Grafična konfiguracija hodnika v skladišču končnih izdelkov podjetja ALPLES d.d.

Preko prikazanega okna je moč nastavljati namenskost posamezne lokacije in vrstni red izskaldiščenja. Lokacija je lahko namenjena skladiščenju posameznega programa ali pa točno določenega artikla.

Grafična prikaz odprtih hodnikov v podjetju Mercator Emba d.d.

Prikaz odprih hodnikov in števila in nujnosti posameznih operacij po tipih v visokoregalnem skaldišču podjetja Mercator-Emba d.d. Okno je del programske opreme visokoregalnega viličarja.

NAS® loči dva osnovna pogleda na lokacije. Fizični pogled je odraz dejanskega stanja vaših lokacij, logični pa govori o namembnosti posameznih lokacij