Na področju informtizacije interne logistike podjetje in zaposleni delujejo že več kot 20 let. V 20 letih smo si nabrali mnogo izkušenj, zato Vam ponujamo svetovanje in načrtovanje logističnih sistemov, z najsodobnejšimi orodji za simulacijo materialnega pretoka. Pred pričetkom analize je potrebno ugotoviti dejansko stanje. To najlažje ugotovimo s profiliranjem materialnega pretoka. Pri tem se osredotočamo na:

 • porazdelitev posameznih tipov materialov in blagovnih skupin,
 • porazdelitev volumnov, tež in pakiranj po posameznih tipih material, blagovnih skupinah in vrstah zahtevkov,
 • korelacij med posameznimi materiali,
 • dnevnim in sezonskim nihanjem,
 • itd..

Svetovanje

Naše dolgoletne izkušnje nam omogočajo izvajanje svetovalnih postopkov pri graditvi internih logističnih sistemov v različnih fazah načrtovanja. Na osnovi podatkov iz letnega prometa in logističnih podatkov iz obstoječih šifrantov lahko pripravimo analizo pretokov. Na osnovi podatkov obstoječega stanja pa analizo tehnoloških postopkov. Za načrtovane nove rešitve pripravljamo simulacije pretokov materiala, ki omogočajo odkrivanje ozkih grl pred pričetkom dejanske izgradnje.

Svetovanje zajema:

 • Analizo pretokov,
 • Analizo tehnoloških postopkov,
 • Simulacije pretokov materiala za odkrivanje ozkih grl.

Načrtovanje

Na osnovi podatkov o letnem prometu, logističnih podatkov o karakteristikah izdelkov in pakiranj, naročnikovih idej o možnih rešitvah in našega poznavanja problematike interne logistike izdelamo sledeče:

 • Projektno nalogo,
 • Idejne zasnove,
 • Tehnološke načrte za vhodna, medfazna in izhodna skladišča ter transportne povezave med njimi.